Orbot / Orbot

Orbot là một ứng dụng app miễn phí từ dự án The Guardian Project giúp trao quyền lực cho các app ứng dụng khác trên thiết bị của bạn để sử dụng Internet một cách bảo mật hơn. Orbot sử dụng Tor để mã hoá các lưu lượng traffic Internet của bạn và ẩn giấu nó bằng cách tung hứng thông qua một dãy sê-ri các máy tính vòng quanh thế giới.