Orbot / Orbot

Orbot یک برنامهٔ‏ رایگان از پروژهٔ Guardian است که به دیگر برنامه‌های روی دستگاه شما این توانمندی را می‌دهد که از اینترنت به صورت امن‌تر استفاده کند. Orbot از Tor‏ برای رمزگذاریترافیک‏ اینترنت شما استفاده می‌کند و آن را با عبور از دنباله‌ای از رایانه‌ها در دور دنیا پنهان می‌کند.