pluggable transports / các phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được

Các công cụ mà Tor có thể sử dụng để cải trang lưu lượng traffic mà nó gửi đi. Điều này có thể là hữu dụng trong các tình huống mà một Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) hoặc bên thẩm quyền nào khác tích cực thực hiện hoạt động chặn block các kết nối tới mạng lưới Tor Network.