pluggable transports / حامل‌های اتصال‌پذیر

ابزارهایی که Tor برای مخفی‌کردن ترافیک ارسالی می‌تواند استفاده کند. این در شرایطی که یک ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی (ISP)‏ یا مرجع دیگری، فعالانه اتصال‌ها را به شبکهٔ Tor‏ مسدود می‌کند به‌کار می‌آید.