Sybil attack / tấn công Sybil

Tấn công Sybil trong an ninh máy tính là một kiểu tấn công mà trong đó, một hệ thống xếp hạng danh tiếng tin cậy bị phá vỡ bằng cách tạo ra một số lượng lớn các danh tính, và sử dụng chúng để đạt được sức ảnh hưởng lớn mạnh một cách không cân xứng trong mạng lưới.