Tails / Tails

Tails là một hệ điều hành "live trực tiếp", mà bạn có thể khởi động trên gần như bất kỳ một máy tính nào từ một DVD, thẻ nhớ USB, hoặc thẻ SD. Nó hướng tới việc bảo toàn riêng tư và tính ẩn danh của bạn. Learn more about Tails.