The Tor Project / Dự án Tor Project

Dự án Tor Project có thể là đề cập đến hoặc The Tor Project Inc, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 Hoa Kỳ phụ trách cho việc duy trì phần mềm Tor, hoặc là cộng đồng Tor Project được tạo nên bởi hàng nghìn các tình nguyện viên từ khắp nơi trên toàn thế giới giúp đỡ tạo ra Tor.