The Tor Project / پروژهٔ Tor

پروژه‌ٔ Tor می‌تواند یا به پروژهٔ Tor که یک سازمان غیرانتفاعی 501‎(c3)‎ در ایالات متحده که مسئول نگهداری از نرم‌افزار Tor است، و یا به جامعهٔ پروژهٔ Tor که از هزاران داوطلب از سراسر جهان متشکل است که به ساختن Tor کمک می‌کنند، اشاره داشته باشد.