Tor2Web / Tor2Web

Tor2web là một dự án cho phép người dùng truy cập các dịch vụ onion mà không sử dụng trình duyệt Tor Browser. LƯU Ý: Điều này không an toàn bằng việc kết nối tới dịch vụ onion thông qua trình duyệt Tor Browser, và sẽ loại bỏ tất cả các bảo mật liên quan đến Tormáy khách có thể có được.