Tor2Web / Tor2Web

Tor2Web یک پروژه است که به کاربران اجازهٔ دسترسی به سرویس‌های onion را بدون استفاده از Tor Browser می‌دهد. توجه: این کار به اندازهٔ اتصال به سرویس‌های onion از طریق مرورگر Tor امن نیست، و تمام محافظت‌های مرتبط با Tor را که کلاینت دارد را از بین می‌برد.