Tor2Web / Tor2Web

Tor2Web یک پروژه است که به کاربران اجازه دسترسی به سرویس های پیازی را بدون استفاده استفاده از Tor Browser می‌دهد. توجه: این به اندازه اتصال به سرویس های پیازی از طریق مرورگر Tor امن نیست، و تمام محافظت های مرتبط با Tor را که کلاینت ممکن بود داشته باشد را حذف می‌کند.