tpo / tpo

Mọi người trên IRC thường sử dụng tpo để viết tắt torproject.org khi viết tên máy chủ hostname. Ví dụ, blog.tpo là viết tắt cho blog.torproject.org.