tpo / tpo

افراد در IRC معمولاً هنگام نوشتن نام هاست از tpo برای مخفف کردن torproject.org استفاده می‌کنند. برای مثال، blog.tpo مخفف blog.torproject.org است.