Đúng như vậy, đây là danh sách đầy đủ các yêu cầu Trình duyệt Mullvad Browser thực hiện theo mặc định:

  • Cập nhật Trình duyệt (Mullvad)
  • Cập nhật tiện ích mở rộng Extension Trình duyệt Mullvad Browser (Mullvad)
  • DoH Mullvad (Mullvad)
  • Cập nhật NoScript/Ublock Origin (Mozilla)
  • Các chứng chỉ Certificates & Các tên miền Domain cập nhật (Mozilla)
  • Cập nhật các danh sách bộ lọc Ublock Origin (các danh sách khác nhau)