یکی از رایج ترین مشکلاتی که باعث خطا اتصال در مرورگر تور می شود نادرست بودن ساعت سیستم است. لطفا مطمئن شوید که ساعت سیستم و منطقه زمانی شما به درستی تنظیم شده است. اگر این کار مشکل را درست نکرد، صفحه عیب‌یابی در کتابچهٔ راهنما مرورگر Tor را نگاه کنید.