Một trong những vấn đề phổ biến nhất gây ra các lỗi kết nối trong trình duyệt Tor Browser đó là đồng hồ hệ thống không chính xác. Xin vui lòng chắc chắn rằng đồng hồ hệ thống của bạn và múi giờ được đặt một cách chính xác. Nếu điều này không sửa chữa vấn đề, hãy xem trang Xử lý sự cố trong Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser.