checksum / جمع‌آزما

جمع‌آزماها مقادیر هش‏ فایل‌ها هستند. اگر شما نرم‌افزار را بدون خطا بارگیری کرده‌اید، جمع‌آزمای داده‌شده و جمع‌آزمای فایل بارگیری‌شدهٔ شما یکسان خواهند بود.