connection-test / آزمایش اتصال

تست اتصال در مرورگر Tor می‌تواند وضعیت اتصال به اینترنت و اتصال به شبکه Tor را آزمایش کرده و کاربر را مطلع سازد.