connection-test / آزمون اتصال

آزمون اتصال در مرورگر Tor می‌تواند وضعیت اتصال اینترنت و اتصال به شبکهٔ Tor کاربر را آزموده و آن‌ها را دراین‌باره مطلع سازد.