connection-test / آزمون اتصال

تست اتصال در مرورگر Tor می‌تواند وضعیت اتصال به اینترنت و اتصال به شبکه Tor را آزمایش کرده و کاربر را مطلع سازد.