consensus / اجماع

در مقررات Tor، یک پرونده یک بار در ساعت گردآوری شده و مراجع دایرکتوری در مورد آن رأی می‌دهند، این کار اطمینان حاصل می‌کند که همهٔ کلاینت‌ها‏ اطلاعات یکسانی را دربارهٔ رله‌هایی که شبکهٔ Tor را تشکیل می‌دهند دارند.