Flash Player / فلش پلیر

فلش پلیر یک افزونه مرورگر برای برنامه های اینترنتی است که به وسیله آن می توان محتوای صوتی و تصویری را تماشا کرد. شما نباید هیچوقت فلش را در مرورگر تور فعال کنید از آنجایی که امن نیست. بسیاری سرویس هایی که از فلش استفاده می کنند، جایگزین آن HTML5 را نیز ارائه می دهند که باید در مرورگر تور کار کند.