Flash Player / Flash Player

Flash Player یک پلاگین مرورگر برای برنامه‌های اینترنتی جهت تماشای محتوای صوتی و تصویری است. هرگز نباید Flash را برای اجرا در مرورگر Tor فعال کنید چراکه ایمن نیست. بسیاری از سرویس‌هایی که از Flash استفاده می‌کنند یک جایگزین HTML5 نیز ارائه می‌دهند که باید در مرورگر Tor کار کند.