Tor Metrics / معیار‌های Tor

Tor Metrics (.onion) داده‌های تاریخی درباره اکوسیستم Tor را بایگانی می‌کند، داده‌ها را از شبکه عمومی Tor و سرویس‌های مرتبط جمع‌آوری می‌کند و به توسعه رویکردهای جدید برای جمع‌آوری ایمن داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کمک می‌کند.