moat / moat

Moat یک ابزار تعاملی است که می‌توانید از آن برای دریافت پل‌ها از درون مرورگر Tor استفاده کنید. از دامنهٔ صوری استفاده می‌کند تا به شما در دورزدن سانسور کمک کند. Moat همچنین از یک کپچا‏ استفاده می‌کند تا از مسدودشدن همهٔ پل‌ها بدست سانسور جلوگیری کند.

برای مطالعهٔ بیشتر پیرامون استفاده از Moat در راهنمای مرورگر Tor اینجا کلیک کنید.