onion site / وب‌سایت پیازی

سایت پیازی وب‌سایتی است که فقط از طریق Tor قابل دسترس است. اگرچه از نظر هویت مشابه سرویس پیازی است، اما سایت پیازی فقط به وب‌سایت‌ها گفته می‌شود. این سایت‌ها از دامنهٔ سطح بالای (TLD) onion. استفاده می‌کنند.