public key fingerprint / اثرانگشت کلید عمومی

در رمزنگاری با کلید عمومی، اثر انگشت کلید عمومی مجموعه‌ای از بایت‌ها است که برای شناسایی و اصالت‌سنجی یک کلید عمومی طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.