single onion service / سرویس پیازی منفرد

یک سرویس پیازی منفرد سرویسی پیازی است که می‌تواند برای سرویس‌هایی پیکربندی شود که نیاز به ناشناسی ندارند اما می‌خواهند آن را برای کلاینت‌هایی ارائه دهند که به سرویس‌شان متصل می‌شوند. سرویس‌های پیازی منفرد به‌جای شش هاپ معمول سرویس‌های پیازی تنها از سه هاپ در مدار استفاده می‌کنند.