ما یک سیستم تشخیص سانسور مبتنی بر ناهنجاری اجرا می‌کنیم که به تعداد کاربران در چندین روز نگاه می‌کند و تعداد کاربران را در روزهای آتی پیش‌بینی می‌کند. اگر عدد واقعی بالاتر یا پایین‌تر باشد، این ممکن است یک رویداد سانسور ممکن یا قطع سانسور را نشان دهد. برای جزئیات بیشتر، گزارش فنی ما را ببینید.