برای کاربران مستقیم، ما همهٔ شاخه‌ها را در نظر می‌گیریم، که در رویکرد قدیمی در نظر نمی‌گرفتیم. ما از تاریخ هایی استفاده می‌کنیم که فقط حاوی بایت هستند تا بتوانند به درخواست‌های دایرکتوری پاسخ دهند، که از استفاده تاریخ‌های کلی بایت دقیق‌تر هستند.