Doğrudan kullanıcılar için, eski yaklaşımda yapmadığımız şekilde tüm dizinleri katıyoruz. Ayrıca genel bayt geçmişlerini kullanmaya göre daha kesin olan ve yalnızca dizin isteklerini yanıtlamak için yazılan baytları içeren geçmişleri kullanıyoruz.