تور توسط تعدادی از حامیان متفاوت که شامل آژانس های فدرال آمریکا، بنیاد های خصوصی، و اهدا کنندگان مستقل پشتیبانی مالی می شود. فهرستی از همه حامیان مالی ما و مجموعه‌ای از پست‌های وبلاگ در مورد گزارش‌های مالی ما را بررسی کنید.

ما عقیده داریم که حرف زدن به صورت آزاد درباره حامیان مالی و مدل سرمایه گذاری بهترین روش برای نگهداری اعتماد با انجمن ما می باشد. ما همیشه به دنبال تنوع در منابع سرمایه گذاری خود می باشیم، به خصوص از بنیاد ها و اشخاص.