Tor از سوی حامیان متفاوتی، شامل سازمان‌های فدرال ایالات متحده، بنیادهای خصوصی، و حمایت‌کنندگان شخصی تأمین مالی می‌شود. فهرستی از همهٔ حامیان مالی ما و دنباله‌ای از پست‌های وبلاگ را در مورد گزارش‌های مالی ما بررسی کنید.

ما باور داریم که بی‌پرده صحبت‌کردن دربارهٔ حامیان و مدل تأمین مالی بهترین راه برای حفظ اعتماد جامعهٔ ماست. ما همیشه به‌دنبال تنوع بیشتر در تأمین منابع مالی خود هستیم، به‌خصوص از بنیادها و اشخاص.