ما استفاده از Tor با BitTorrent را توصیه نمی‌کنیم. برای جزئیات بیشتر، لطفاً پست وبلاگ ما را در اینباره ببینید.