Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng Tor với BitTorrent. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bài đăng blog về chủ đề của chúng tôi.