Vidalia دیگر پشتیبانی و یا نگهداری نمی‌شود. بخش زیادی از ویژگی‌هایی که Vidalia ارائه می‌داد اکنون در خود مرورگر Tor ادغام شده‌اند.