Vidalia không còn được duy trì hoặc hỗ trợ. Một phần lớn các tính năng mà Vidalia đã đề nghị hiện đã được tích hợp vào trong chính trình duyệt Tor Browser.