خیر. پس از یازده انتشار بتا، ما پشتیبانی از پیام‌رسان Tor را متوقف کردیم. ما همچنان باور داریم Tor می‌تواند در یک برنامهٔ پیام‌رسان استفاده شود، اما فعلاً منابع کافی برای انجام آن در اختیار نداریم. شما چطور؟ با ما تماس بگیرید.