Không. Sau phiên bản beta số mười một, chúng tôi đã dừng tiếp tục sự hỗ trợ cho Tor Messenger. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của Tor được sử dụng trong một ứng dụng app nhắn tin, nhưng chúng tôi không có các tài nguyên để khiến nó trở thành hiện thực ngay lúc này. Bạn thế nào? Hãy liên hệ chúng tôi.