Tor پشتیبانی محدودی از IPv6 دارد و ما هر اپراتور رله را، در صورت در دسترس بودن اتصال‌دهندگی IPv6، به فعال‌سازی عملکرد IPv6 در فایل‌های پیکربندی torrc خود تشویق می‌کنیم. در حال حاضر Tor به نشانی‌های IPv4 برای رله‌ها نیاز دارد، شما نمی‌توانید یک رلهٔ Tor را روی یک میزبان فقط دارای نشانی‌های IPv6 اجرا کنید.