Tor از IPv6 پشتیبانی جزئی دارد و ما هر اپراتور رله را تشویق می‌کنیم تا در صورت در دسترس بودن اتصال IPv6، عملکرد IPv6 را در فایل‌های پیکربندی torrc خود فعال کنند. تا اطلاع ثانوی Tor به نشانی های IPv4 روی رله ها نیاز دارد، شما نمی توانید یک رله Tor را روی یک میزبان فقط با آدرس های IPv6 اجرا کنید.