Tor có hỗ trợ một phần cho IPv6 và chúng tôi khuyến khích mọi điều hành viên rơ-le chuyển tiếp bật kích hoạt chức năng IPv6 trong các file tệp tin cấu hình torrc của họ khi kết nối IPv6 là khả dụng. Hiện tại, Tor sẽ yêu cầu địa chỉ IPv4 trên rơ-le, bạn không thể chạy rơ-le Tor trên máy chủ host chỉ có địa chỉ IPv6.