CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC làm theo hướng dẫn ngẫu hứng hoặc tuỳ tiện, chỉ dẫn cho bạn để chỉnh sửa torrc của bạn! Thực hiện điều đó có thể cho phép một kẻ tấn công xâm phạm bảo mật và tính ẩn danh của bạn thông qua cấu hình nguy hiểm, độc hại của torrc của bạn.

Tor sử dụng một tập tin văn bản được gọi là torrc, nó có chứa các chỉ dẫn cấu hình cho việc Tor nên hành xử như thế nào. Cấu hình mặc định nên hoạt động ổn cho hầu hết người dùng Tor (do đó mà có cảnh báo bên trên.)

Để tìm torrc trình duyệt Tor Browser của bạn, hãy theo sát các chỉ dẫn cho hệ điều hành của bạn bên dưới.

Trên Windows hoặc Linux:

  • torrc là ở trong thư mục Dữ liệu Trình duyệt Tor Browser tại Browser/TorBrowser/Data/Tor bên trong thư mục Trình duyệt Tor Browser của bạn.

Trên macOS:

  • torrc là ở trong thư mục Dữ liệu Trình duyệt Tor Browser tại ~/Library/Application Support/TorBrowser-Data/Tor.
  • Lưu ý rằng thư mục Library (Thư viện) bị ẩn đi trên những phiên bản mới hơn của macOS. Để điều hướng tới thư mục này trong Finder, hãy lựa chọn "Go to Folder..." (Đi tới Thư mục...) trong phần menu "Go" (Chạy).
  • Sau đó gõ nhập vào ~/Library/Application Support/ trong cửa sổ window và nhấp vào "Go" (Chạy).

Hãy đóng trình duyệt Tor Browser trước khi bạn chỉnh sửa torrc của bạn, nếu không thì trình duyệt Tor Browser có thể xóa đi các sửa đổi của bạn. Một số các tùy chọn sẽ không có tác dụng bởi vì Trình duyệt Tor Browser sẽ ghi đè chúng bằng các tùy chọn dòng lệnh command khi nó khởi động Tor.

Have a look at the sample torrc file for hints on common configurations. Đối với những lựa chọn cấu hình khác mà bạn có thể sử dụng, hãy xem trang hướng dẫn sử dụng Tor. Hãy nhớ rằng, tất cả các dòng mà bắt đầu với # ở trong torrc sẽ được đối xử xem như là các bình luận comment, và sẽ không có hiệu lực gì đối với cấu hình của Tor.