فایلی که دانلود می کنید و اجرا می کنید از شما یک مقصد می خواهد. اگر مقصد را به خاطر ندارید، احتمالا پوشه Download یا Desktop شما می باشد.

تنظیم پیش فرض در نصب کننده ویندوز یک فایل میانبر برای شما روی دسکتاپ ایجاد می کند، هرچند لازم است بدانید که ممکن است به طور تصادفی گزینه ایجاد میانبر را انتخاب نکرده باشید.

اگر نمی توانید آن را در هیچ کدام از پوشه ها پیدا کنید، آن را دوباره دانلود کنید و به دنبال پرسش پوشه ای که می خواهید فایل را در آن قرار دهید باشید. یک مکان دایرکتوری انتخاب کنید که به سادگی آن را به خاطر خواهید سپرد، زمانی که دانلود پایان یافت شما باید پوشه مرورگر Tor را در آنجا ببینید.