اصلاح روشی که Tor آن را خلق می‌کند به شدت دلسرد کننده است. شما بهترین امنیتی که Tor می‌تواند فراهم کند را در هنگام انتخاب مسیر به Tor دریافت خواهید کرد و نادیده گرفتن گره های ورود/خروج می‌تواند ناشناس بودن شما را به خطر بیاندازد. اگر نتیجهٔ مورد نظرتان توانایی دستیابی به منابعی است که تنها در یک کشور خاص دردسترس هستند، شاید بهتر باشد به‌جای Tor استفاده از یک VPN را درنظر بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که VPNها خواص حریم‌خصوصی Tor را ندارند، اما آن‌ها به رفع برخی مشکلات ناشی از محدودیت‌های جغرافیایی کمک می‌کنند.