Việc điều chỉnh cách mà Tor khởi tạo các mạch nối của nó là cực kỳ không được khuyến khích. Bạn có được khả năng bảo mật tốt nhất mà Tor có thể cung cấp khi bạn để cho Tor tự lựa chọn lối định tuyến; việc ghi đè các nút giao đầu vào entry/ đầu ra exit có thể làm phương hại đến tính ẩn danh của bạn. Nếu kết cục mà bạn muốn đơn giản là có thể truy cập vào các tài nguyên chỉ khả dụng trong một quốc gia mà thôi, bạn có thể muốn xem xét sử dụng một VPN thay vì sử dụng Tor. Xin hãy lưu ý rằng các VPN không có cùng chung các thuộc tính riêng tư giống như Tor, nhưng nó sẽ giúp giải quyết một số các vấn đề về giới hạn vị trí địa lý.