این رفتار طبیعی Tor است. اولین رله در مدار شما «نگهبان ورود» یا «نگهبان» نام دارد. محافظ یک رلهٔ پایدار و سریع است که به مدت ۲ تا ۳ ماه اولین رله در مدار شما باقی می‌ماند تا در برابر یک نوع حملهٔ شناخته‌شدهٔ ازبین‌برندهٔ ناشناسی محافظت کند. باقی مدار شما با رفتن به هر سایت تازه، تغییر می‌کند و در مجموع این رله‌ها محافظت‌های کامل حریم‌خصوصی Tor را فراهم می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه رله‌های نگهبان چگونه کار می‌کنند، این پست وبلاگ و مقاله را در مورد نگهبان‌های ورود ببینید.