متأسفانه برخی از وب‌سایت‌ها کپچاها را به کاربران Tor نمایش می‌دهند و ما قادر به حذف کپچاها از وب‌سایت‌ها نیستیم. بهترین کار در این موارد این است که با صاحبان وب‌سایت تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید که کپچاهای آن‌ها مانع استفاده کاربرانی مانند شما از خدمات آن‌ها می‌شود.