متأسفانه برخی از وب‌سایت‌ها به کاربران Tor کپچا نمایش می‌دهند و ما قادر نیستیم کپچاها را از وب‌سایت‌ها حذف کنیم. بهترین کار در این موارد تماس با صاحبان وب‌سایت است، به آن‌ها اطلاع دهید که کپچاهایشان مانع می‌شوند تا کاربرانی مانند شما از خدمات آن‌ها استفاده کنند.