ما به‌شدت توصیه می‌کنیم که Tor را در هیچ مرورگر دیگری جز مرورگر Tor استفاده نکنید. استفاده از Tor در یک مرورگر دیگر، بدون حفاظت‌های حریم خصوصی مرورگر Tor، می‌تواند شما را آسیب‌پذیر بگذارد.