Recomandăm puternic împotriva folosirii Tor în orice alt navigator decât Tor Browser. Folosirea Tor în alt navigator vă poate lăsa vulnerabil fără protecția intimității din Tor Browser.