Chúng tôi mạnh mẽ khuyên ngăn việc sử dụng Tor trong bất kỳ trình duyệt nào khác ngoài trình duyệt Tor Browser. Việc sử dụng Tor trong một trình duyệt khác có thể khiến cho bạn bị suy yếu, dễ bị tấn công mà không có được những sự bảo mật riêng tư của trình duyệt Tor Browser.