hidden services / servicii ascunse

Fostul nume pentru „servicii onion”, uneori încă utilizat în documentația sau comunicarea Tor.