HashRing / Karma çemberi

Karma çemberi, bir dizi anahtarı ve ilişkili değerleri kaydetmek için kullanılan dağıtık bir yapıdır. Tor örneğinde, anahtarlar genellikle bir onion hizmetinin adından türetilir ve değerler bir istemcinin bu hizmete bağlanmak için gerek duyduğu bilgilerdir.

Spelling notes:

Bunun karma oluşturma olmadığını unutmayın.

Translation notes:

Do not translate.