Cũng là một điều tốt khi để các điều hành viên rơ-le nêu những điều kiểu như reject www.slashdot.org trong các chính sách quy định đầu ra exit của họ, hơn là yêu cầu chúng phải biết được tất cả không gian địa chỉ IP mà có thể được bao phủ bởi trang web (và rồi cũng chặn block các trang web khác tại các địa chỉ IP đó).

Mặc dù vậy, vẫn có hai vấn đề. Đầu tiên, người dùng vẫn có thể vượt qua được các khoá chặn block này. Ví dụ, họ có thể yêu cầu địa chỉ IP thay vì tên máy chủ hostname khi họ thoát ra khỏi mạng lưới Tor Network. Điều này có nghĩa là các vận hành viên sẽ vẫn cần phải biết được tất cả các địa chỉ IP cho các điểm đến bị nghi vấn.

Vấn đề thứ hai đó là nó sẽ cho phép các kẻ tấn công từ xa thực hiện việc kiểm duyệt các trang web tuỳ ý. Ví dụ, nếu một điều hành viên Tor chặn block www1.slashdot.org, và sau đó một số kẻ tấn công đầu độc DNS của rơ-le Tor hoặc thay vào đó thay đổi tên máy chủ hostname để giải mã địa chỉ IP cho một trang web tin tức lớn, rồi sau đó một cách bất ngờ, rơ-le Tor đó cũng đang chặn trang web tin tức ấy.