bridge / cầu Bridge

Giống như Tor relays, các cầu nối được điều hành bởi các tình nguyện viên; Tuy nhiên, không giống như các relay thông thường, chúng không được niêm yết công khai, vì vậy đối phương không thể xác định chúng một cách dễ dàng. Pluggable transportslà một loại cầu nối giúp che giấu sự thật rằng bạn đang sử dụng Tor.