bridge / پل

مانند بازپخش های عادی تور، پل ها توسط داوطلبان اجرا می شوند; بر خلاف بازپخش های عادی، هرچند، آن ها به صورت عمومی لیست نشده اند، بنابراین یک مهاجم نمی تواند آن ها را به‌ آسانی شناسایی کند. حامل های اتصال پذیر نوعی از پل هستند که استفاده شما از تور را پنهان می کنند.