bridge / پل

مانند رله های عادی Tor، پل ها توسط داوطلبان اجرا می‌شوند; بر خلاف رله های عادی، هرچند، آن ها به صورت عمومی لیست نشده اند، بنابراین یک مهاجم نمی تواند آن ها را به‌ آسانی شناسایی کند. حامل های اتصال پذیر نوعی از پل هستند که استفاده شما از Tor را پنهان می‌کنند.