bridge / پل

مانند رله‌های عادی Tor، پل‌ها به‌دست داوطلبان اجرا می‌شوند؛ هرچند، برخلاف رله‌های عادی، آن‌ها به‌صورت عمومی فهرست نمی‌شوند، تا یک مهاجم نتواند به‌راحتی آن‌ها را شناسایی کند. حامل‌های اتصال‌پذیر‏ نوعی پل هستند که به مخفی‌سازی استفادهٔ شما از Tor کمک می‌کنند.